Specijalizovana rešenja za javni sektor

Softverski knjigovodstveni paket predstavlja centralni podsistem integralnog poslovnog informacionog sistema.

Specijalizovana rešenja za privredu

Optimizujte svoje poslovanje kroz brzu obradu porudžbina i sinhronizaciju vaše kase i online shop-a.

Kadrovska evidencija

Softverski sistem integrisanog upravljanja kadrovima.

Elektronske fakture, predračuni, otpremnice

Napravite elektronske fakture, predračune i otpremnice brzo i jednostavno.

Kontrolne table

Kontrolna tabla je sistem poslovne inteligencije koji automatizuje izveštavanje iz poznatih poslovnih i knjigovodstvenih softvera dajući efikasne, smislene, razumljive i tačne…

Knjigovodstveni program

Zaokruženo, intuitivno i atraktivno računovodstveno iskustvo koje vam omogućava jednostavno vođenje knjiga, obračun PDV-a i plata, kao i pripremu godišnjih izveštaja.

POS

POS

POS

Samostalno POS rešenje zasnovano na pametnom interfejsu, za sve maloprodajne kompanije.