Kadrovska evidencija

Odeljenje ljudskih resursa jedan je od osnovnih delova vaše kompanije ili organizacije čiji je primarni cilj maksimizacija performansi zaposlnih u svrhu postizanja ciljeva vaše kompanije.

Iva Razvoj rešenje za kadrovsku evidenciju predstavlja softverski sistem integrisanog upravljanja kadrovima. Omogućava sistematizovanu dokumentaciju u dosijeima zaposlenih, koje ćete lako pratiti u usklađivati sa zakonskim propisima.

Ugovori o radu, aneksi ugovora o radu, obračunske liste ili rešenja o korišćenju godišnjih odmora samo su neki od dokumenata koje možete sa lakoćom izrađivati iz sistema. Takođe, sistem automatskog obaveštenja će vas nedelju dana ranije informisati o isteku ugovora.

Pored navedenog, ovo kadrovsko rešenje vam omogućava da vodite evidenciju o prisustvu i odsustvu zaposlenih, odnosno evidenciju radnog vremena. Dobijeni podaci su značajni za obračun zarade zaposlenih, ali i optimizaciju efikasnosti radnog vremena.

Kome je namenjena aplikacija za kadrovsku evidenciju?

Aplikacija za kadrovsku evidenciju je namenjena za sve zaposlene u administraciji, menadžmentu, knjigovodstvu i vlasnike preduzeća. Zahvaljujući jednostavnom i intuitivnom interfejsu, za njeno korišćenje je potrebno samo osnovno poznavanje rada na računaru.

Zašto koristiti aplikaciju za kadrovsku evidenciju?

  • Jednostavna i brza izrada svih dokumenata
  • Višestruko smanjuje administrativne troškove
  • Povećava efikasnost
  • Sprečava zloupotrebe
  • Objedinjuje sve evidencije na jednom mestu
  • Obaveštava o važnim rokovima (istek ugovora i slično)

Sistem za kadrovsku evidenciju je nezavisan od ostalih modula i može da se poveže sa najpoznatijim i najrasprostranjenijim knjigovodstvenim softverima, kao što su Pantheon, BizniSoft i Iva Razvoj knjigovodstveni program.

Brošura