Specijalizovana rešenja za javni sektor

U državnim organizacijama u svakodnevnom radu odvija se veliki broj poslovnih procesa čiji je cilj pružanje usluga građanima, drugim organizacijama ili poslovnim sistemima.

Softverski knjigovodstveni paket predstavlja centralni podsistem integralnog poslovnog informacionog sistema. Podaci u ovu aplikaciju dolaze u obliku finansijskih naloga direktnim unošenjem, ili iz ostalih podsistema (materijalno knjigovodstvo, knjigovodstvo sitnog inventara, osnovnih sredstava itd.).

Osnovni elementi aplikacije su:

 • Unos, knjiženje i kontrola finansijskih naloga (naloga za knjiženje) u Glavnu knjigu
 • Preuzimanje automatski kreiranih naloga iz ostalih podsistema (materijalno knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstava...) za knjiženje u Glavnu knjigu
 • Povezivanje stavki i Izvod otvorenih stavki za analitička konta
 • Pregledi finansijskih stanja sintetičkih i analitičkih konta
 • Analitičke kartice
 • Izveštaji (dnevnik prometa, bruto bilansi sintetike i analitike, nalozi, analitičke kartice, dugovanja kupaca, potraživanja dobavljača, IOS, zaključne kartice, pregledi stanja po mestima troškova, ...)
 • Održavanje nomenklatura (šifarnika), kontnog plana, organizacione strukture
 • Formiranje početnog stanja (zaključivanje poslovne godine)
 • Administracija nad podacima u aplikaciji

Rešenje za evidentiranje i praćenje procesa bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih obezbeđuje efektivno i efikasno upravljanje procesima bezbednosti i zdravlja na radu uz automatsko generisanje izveštaja usaglašenih sa zakonskom regulativom. Omogućena je automatizacija procesa u realnom vremenu, postojanje različitih profila korisnika kao i integracija sa postojećim informacionim sistemom korisnika (pre svega sa HR i MM modulima).

Benefiti BZR rešenja:

 • Efektivno i efikasno upravljanje bezbednosti i zdravlja na radu uz automatsko generisanje izveštaja usaglašenih sa zakonskom regulativom
 • Efikasna informaciono – dokumentaciona delatnost
 • Automatizacija procesa u realnom vremenu
 • Jedinstvena baza podataka o performansama BZR
 • Profili korisnika, dozvole za rad (funkcionalni i organizacioni princip)
 • Bezbednost i pouzdanost
 • Fleksibilnost i modularnost rešenja – otvorenost sistema

Osnovne funkcionalnosti rešenja:

 • Praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih
 • Povrede na radu
 • Prijave nadležnim organima/institucijama
 • Oprema za rad
 • Ispitivanje uslova radne okoline
 • Aktivnosti u preduzeću
 • BZR kod izvođača radova
 • LZO i SZLH
 • Dosije radnog mesta – AKT
 • Izveštavanje

Rešenje za upravljanje dokumentacijom i pisarnica je aplikativno rešenje za upravljanje kancelarijskim poslovanjem. Ona obezbeđuje upravljanje dokumentacijom i arhivskom dokumentacijom prema pravilima kancelarijskog poslovanja i zakonskoj regulativi. Pisarnica omogućava dobijanje standardnih kancelarijskih izveštaja – delovodnih knjiga, prijemnih knjiga, listinga računa, vođenje ekspedicione knjige, kao i rad sa reversima, arhivskom knjigom, popisom akata, itd.

Elektronski dokumenti se čuvaju u sistemu za upravljanje dokumentima čime se postiže brzo, jednostavno i efikasno pretraživanje i pregled postojećih elektronskih dokumenata. U cilju osiguravanja bezbednosti informacija modul elektronske pisarnice dozvoljava definisanje različitih nivoa pristupa u zavisnosti od organizacione strukture i funkcije korisnika, a po potrebi i enkripciju sadržaja dokumenata.

Brošura