Poslednji postovi

Od donošenja jos uvek važećeg Zakona o fiskalnim kasama 2005. godine, tehnologija je napredovala u velikoj meri i razvija se iz dana u dana, te je stoga bilo potrebno doneti novi zakon koji će biti kompatibilan sa sadašnjicom.

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o fiskalizaciji (ZF) u decembru 2020. godine, koji će biti u primeni od 1. januara 2022. godine.

Novim zakonom je predviđeno da se svaki račun fiskalizuje i da se registri kasa povežu sa Poreskom upravom, kako bi se putem stalne internet veze vršio redovan prenos, a svi izdati računi bili objavljeni na internetu.

Koje su sve ključne novine u sistemu fiskalizacije?

Svaki poreski obveznik dužan je da nabavi novi moderan elektronski naplatni uređaj, koji će potom registrovati kod Poreske uprave. Ovom novinom, Poreska uprava će imati informaciju o prometu roba i usluga u realnom vremenu, a provera će se moći izvršiti elektronski, tako da će svi izdati fiskalni računi biti dostupni po zahtevu. Republika Srbija je najavila da će snositi troškove naplate svih novih uređaja, u iznosu od 400 evra po jednom uređaju, koji će se refundirati kroz subvencije države.

Jedna od novosti jeste i da su predmet fiskalizacije primljeni avans za promet na malo. To podrazumeva da se izdaje fiskalni račun korišćenjem fiskalnog uređaja koji se sastoji iz procesora fiskalnih računa i elektronskog sistema za izdavanje računa.

Novim zakonom je predviđeno da se prometom roba i usluga na malo smatra svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, kao i promet koji je izvršen putem bilo kog automata. Fiskalni isečak odlazi u istoriju i u upotrebu se uvodi termin fiskalni račun.

Neke od delatnosti, koje su ranije bile izuzete od obaveze izdavanja fiskalnog računa, sada su dužne da evidentiraju promet i uvedu fiskalizaciju u svoje poslovanje. Međutim, i dalje postoje delatnosti koje su oslobođene ove obaveze, na primer taksi prevoz, obavezno socijalno osiguranje i telekomunikacije.

 

Šta fiskalni račun treba da sadrži?

Svaki fiskalni račun obavezno treba da sadrži vrstu računa, tip transakcije, PIB obveznika fiskalizacije i/ili PIB pravnog lica. Ostali neophodni pojmovi koji treba da budu sadržani na računu su:

1. Naziv, količina, jedinica mere i njena cena, oznaka poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra
2. Specifikacija poreskih stopa i njen iznos poreza
3. Ukupan iznos poreza
4. Vrednost prometa po poreskim stopama
5. Ukupna vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu, način plaćanja, uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj korisniku usluga
6. Dan, mesec, godina, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa
7. Dvodimenzionalni bar-kod (QR) za verifikaciju
8. Jedinstveni redni broj fiskalnog računa i broj po vrsti računa i tipu transakcije
9. Poziv na broj nekog drugog fiskalnog računa, ukoliko je to neophodno

Koja je uloga Iva Razvoja u svemu tome?

Iva Razvoj u okviru svog POS rešenja, omogućiće vam da vaše poslovanje prilagodite novom Zakonu. Naš tim stručnjaka svakodnevno radi na nadogradnji našeg POS softvera, koji će odgovarati svim propisanim standardima ovog zakona.

Naše POS rešenje je zasnovano na pametnom interfejsu i svaka maloprodajna kompanija može da ga koristi bez poteškoća. Korišćenjem ovog jedinstvenog rešenja imaćete tačan uvid u poslovanje, ubrzaćete prodajne procese i znatno olakšati vaše poslovanje.

Iva Razvoj je uvek u korak sa vremenom i konstantno radi na unapređivanju i prilagođavanju svojih softvera različitim potrebama korisnika.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili konsultacije slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.