Poslednji postovi

Na koga se ovaj Zakon o fiskalizaciji zapravo odnosi?
Pored delatnosti koje su još ranije obuhvaćene Zakonom o fiskalizaciji, dodate su i neke druge delatnosti koje ranije nisu morale da imaju fiskalnu kasu.
Evo i o kojim delatnostima je reč:

33.11 Popravka metalnih proizvoda;
33.12 Popravka mašina;
33.13 Popravka elektronske i optičke opreme;
33.14 Popravka električne opreme;
33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca;
33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme;
33.19 Popravka ostale opreme;
37 Uklanjanje otpadnih voda;
38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan;
43.11 Rušenje objekata;
43.12 Priprema gradilišta;
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
43.21 Postavljanje električnih instalacija;
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
43.31 Malterisanje;
43.32 Ugradnja stolarije;
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
43.34 Bojenje i zastakljivanje;
43.39 Ostali završni radovi;
43.91 Krovni radovi;
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila;
47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;
49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni;
49.20 Železnički prevoz tereta;
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
49.41 Drumski prevoz tereta;
49.42 Usluge preseljenja;
50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;
50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;
51.10 Vazdušni prevoz putnika;
51.21 Vazdušni prevoz tereta;
55.90 Ostali smeštaj - studentski i đački domovi;
59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;
74.20 Fotografske usluge;
81.10 Usluge održavanja objekata;
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada;
81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
81.29 Usluge ostalog čišćenja;
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline;
90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;
91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki
92 Kockanje i klađenje;
93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;
95.23 Popravka obuće i predmeta od kože;
95.25 Popravka satova i nakita;
95.11 Popravka računara i periferne opreme;
95.12 Popravka komunikacione opreme;
95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opr.
95.24 Održavanje i popravka nameštaja;
95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćin.;
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;
96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
96.03 Pogrebne i srodne delatnosti

Šifre delatnosti koje NISU obuhvaćene Zakonom o fiskalizaciji:

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca:
- prodaja preko automata,
- prodaja preko putujućih prodavaca
- ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe
- kolporteri
49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.32 Taksi prevoz
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53 Poštanske aktivnosti;
61 Telekomunikacije;
64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog
66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
75.00 Veterinarske delatnosti
- Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja,
84.30 Obavezno socijalno osiguranje;
85 Obrazovanje;
86 Zdravstvene delatnosti
- zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava
87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
94.91 Delatnost verskih organizacija;
96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
- aktivnost čistača cipela