Rešenje za izdavanje elektronskih faktura, predračuna i otpremnica

Uštedite vreme i novac na slanje faktura, predračuna, otpremnica, sve je lakše kada se to radi elektronski!

Uštedite vreme i novac na slanje faktura, predračuna, otpremnica, sve je lakše kada se to radi elektronski!

Osim što štedite vreme i novac, značajno ćete umanjiti mogućnost greške, s obzirom da se dokument automatski popunjava podacima vaših partnera i dostavlja elektronskim putem.

Sistem elektronskog fakturisanja vam omogućava?

  • Jednostavno, brzo i sigurno poslovanje
  • Višestruko smanjenje troškova (materijalnih troškova, poštanskih usluga)
  • Lako upravljanje celokupnom dokumentacijom kroz dokument menadžment sistem (digitalnu arhivu)

Rešenje je namenjeno svim pravnim licima koja žele da poboljšaju svoju poslovnu korespondenciju i ubrzaju poslovanje.

Rešenje za izdavanje elektronskih faktura, predračuna i otpremnica